Riešenia a služby GIS Mapový server MSOL

MSOL

MSOL (map server zero limits) predstavuje komplexné modulárne riešenie pre budovanie GIS aplikácií a poskytovanie GIS služieb.

Primárnou častou riešenia je serverová časť, ktorá poskytuje služby klientskej časti. Z celkového balíka ponúkaných služieb je možné zákazníkovi poskytovať zvolenú podmnožinu a prípadne ju modifikovať podľa požiadaviek zákazníka.

Klientom je spravidla systém, alebo aplikácia ktorá má záujem o vypublikované služby. Klientom môžu byť aj priamo užívatelia s prehliadačom, MSOL obsahuje pre tieto prípady viaceré riešenia prezentačnej vrstvy založené na javascripte, s rôznym licenčným modelom. Voľba a spôsob realizácie prezentačnej vrstvy ovplyvňujú výraznou mierou požiadavky zákazníka. Prezentačná vrstva je na vysokej grafickej úrovni a poskytuje podobný komfort ako v súčasnosti najpoužívanejšie webové mapové riešenia.

MSOL poskytuje nástroje na riadenie prístupu, prostriedky na monitorovanie, štatistiky a podporu SLA. Riešenie poskytuje vysokú škálovateľnosť. Architektúra riešenia bola navrhovaná s ohľadom na nasadenie vo virtualizovaných platformách resp. v cloude s cieľom vysokej dostupnosti riešenia.

Hlavné poskytované služby

 • Vyhľadávanie ľubovoľných geografických objektov (štátov, krajov, okresov, miest, obcí, mestských častí, ulíc, adresných bodov, bodov záujmu) pomocou rýchleho, fulltext vyhľadávacieho algoritmu
 • Vyhľadávanie geografických objektov na základe zadaných súradníc – reverzný geokóding
 • Poskytovanie mapových rastrov v štruktúre optimalizovanej pre rôznych mapových klientov – ArcGIS Tile cache, OpenstreetMap, generická XYZ Tile štruktúra
 • Vizualizácia geografických dát a poskytovanie dátových služieb prostredníctvom OGC štandardizovaných služieb WMS, WFS – prostredníctvom Geoservera
 • Demo riešenie prezentačnej vrstvy –  JavaScript klientska knižnica založené na technológii Openlayers. Knižnica umožňuje jednoduchú integráciu do klientskych WEB aplikácií. Umožňuje integrovať mapové vrstvy aj od externých poskytovateľov máp – prostredníctvom rastrových vrstiev alebo WMS.

Technológie

 • Java SE/EE
 • GeoServer – open source server pre zdieľanie geospatial dát
 • PostgreSQL/Postgis – opensource databáza s geospatial rozšírením
 • Openlayers JS, Ext JS – JavaScrip knižnice
 • Apache Solr – vyhľadávací server

MSOL

Služby vyhľadávania trasy

 • pomalé vyhľadávacie algoritmy (Dijkstra, A*) s vysokou možnosťou parametrizovania hľadaného riešenia
 • rýchle vyhľadávacie algoritmy – vysoká miera urýchlenia voči pomalým algoritmom, avšak náročnejšia parametrizácia hľadaného riešenia
 • algoritmy zohľadňujú rôzne parametre a obmedzenia  trasy–najkratšia/najrýchlejšia,  rozmery dopravy, spoplatnené cesty (mýto), zohľadnenie aktuálnej intenzity dopravy
 •  itinerár trasy – podrobný, stručný, podpora rôznych jazykov
 •  mýtne poplatky
 •  vyhľadávanie najbližších bodov záujmu podľa kategórie POI
 •  dojazdová vzdialenosť
 •  matica vzdialeností
Back to top