mOBEC

logo-Kedros-mOBEC-red

mOBEC predstavuje geografický informačný systém určený pre samosprávy, založený na digitálnych mapových podkladoch, ktoré sú spojené s dátami podľa požiadaviek obce (mapy katastra, osvetlenia, autobusových spojov, komunálnych služieb).

Riešenie je poskytované prostredníctvom webovej aplikácie, kde sú všetky dáta uložené bezpečne u nás.

Výhody systému

 • Rýchle a jednoduché vyhľadávanie potrebných informácií (kataster a iné databázy)
 • Vizuálny prehľad o pozemkoch, stavbách, inžinierskych sieťach, uliciach, inštitúciách atď.
 • Slovenský produkt – presnejšie mapy
 • Bezpečnosť – všetky dáta bezpečne u nás
 • Prehľad o aktuálnych zmenách (rozšíreniach, stavebných úpravách atď.) vo Vašej obci
 • Zvýraznenie zaujímavých miest, turistických atrakcií, miest voľného času, fi riem, akcií (rozvoj cestovného ruchu)
 • Služba občanom aj Vám – jednoduché hlásenie porúch v prípade osvetlenia, kanalizácie atď.
 • Zabezpečenie prevádzky našou spoločnosťou
 • Ušetrené finančné prostriedky

Možnosti systému

 • Možnosť základnej, leteckej a katastrálnej mapy vrátane popisných čísel a jednotlivých ulíc
 • Meranie vzdialeností, rozlohy, zobrazenie súradníc
 • Možnosť navolenia rôznych typov vrstiev podľa Vami zadefi novaných a potrebných požiadaviek
 • Generovanie odkazu na aktuálnu mapu
 • Získanie katastrálnych informácií
 • Vyhľadávanie adries
 • Vyhľadávanie parciel
 • Vyhľadávanie listu vlastníctva
 • Vyhľadávanie vlastníka
 • Získanie okamžitej informácie kliknutím na dané miesto na mape
Nastavenia
Nastavenia
Mapa 1
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 3
Back to top