Kedros ERP

Spoločnosť Kedros sa od roku 2008 systematicky venuje vývoju podnikových informačných systémov.

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom jednoduché ERP riešenie pokrývajúce potreby menšej aj stredne veľkej spoločnosti pri realizovaní ich prevádzkových procesov.

Zároveň ponúkame možnosť rozšírenia štandardnej funkcionality systému na základe špecifických požiadaviek zákazníka. Základ nášho riešenia tvorí systém Kedros ERP, ktorý v súčasnej verzii poskytuje funkcionalitu nasledovných modulov:

Pri vývoji systému Kedros ERP sme vychádzali z osobných skúseností v našej spoločnosti, kde systém aj prevádzkujeme. Sústredili sme sa na pokrytie základných činností tak, aby práca so systémom bola pre používateľov jednoduchá a intuitívna.

Systém je postavený ako web riešenie pre platformu MS Windows Server s databázou MS SQL Server (možné využiť aj bezplatnú Express edíciu), pričom celé riešenie je možné realizovať v rámci jedného servera. Prevádzka systému si nevyžaduje žiadne pravidelné licenčné poplatky – takto vieme zákazníkom ponúknuť kvalitný softvér pri minimalizovaní jeho zriaďovacích aj prevádzkových nákladov.

Back to top