Kedros Loyalty System

Kedros Loyalty System je navrhnutý na podporu marketingových potrieb spoločnosti. Poskytuje funkcionalitu, ktorá pomáha motivovať zákazníkov na využívanie vami ponúkaných služieb.

Realizáciou špecifických vernostných a motivačných programov je možné vytvárať zaujímavé ponuky pre už existujúcich zákazníkov ako aj úspešne ponúknuť nové služby a produkty s cieľom zaujať nových zákazníkov.

Systém obsahuje aj nástroje na vytváranie reportov a štatistík, pre získanie užitočných informácií o aktivite zákazníkov a vyhodnotenie priebehu realizovaných kampaní.

Hlavná funkčnosť:

Technológia:

Spolu s produktom je štandardne dodávaná sada konfigurovateľných komponentov pre spracovanie vstupných udalostí. Ďalšie komponenty je možné vyvinúť na základe špecifických požiadaviek zákazníka a zapojiť ich do systému bez nutnosti pozastavenia prevádzky systému.

Riešenie je škálovateľné. Je možné inštalovať ho na jeden server, alebo záťaž rozložiť na viac serverov, čím je možné v systéme vytvoriť desiatky miliónov zákazníckych loyalty účtov a spracovávať tisíce vstupných udalostí za sekundu.

Loyalty systém sa manažuje formou vytvárania kampaní a manuálneho alebo automatického zaraďovania zákazníkov do nich. Pre každú kampaň je možné vytvoriť v systéme samostatné pravidlá pre oceňovanie aktivity zaradených zákazníkov. Zákazník môže zbierať bonusové body na svojom účte a tie využívať na nákup služieb a tovarov, taktiež môže dostávať za svoju aktivitu aj priamo rôzne darčeky.

Back to top