ET Calculator

Elektronická mýtna kalkulačka je sofistikovaná grafická aplikácia, podobná plánovaču trás, ktorá umožňuje výpočet informatívneho mýta za danú trasu.

Kalkulačka obsahuje špecializované prehliadače, ktoré spracovávajú viacnásobné geo modely a schémy taríf (cestná infraštruktúra, mýtne segmentované sekcie a ich sadzbu, ktorá sa môže líšiť v závislosti odo dňa cesty). Zabudovaný modul hodnotenia je veľmi podobný modulu použitému v centrálnom systéme elektronických mýtnych systémov. Elektronická mýtna kalkulačka obsahuje vysokovýkonnú riadiacu aplikáciu, ktorá umožňuje manažment flexibilných bodov záujmu a tarifných tabuliek.

ET Calculator prináša veľkú pridanú hodnotu pre dopravcov, ktorí chcú plánovať svoje výdavky v predstihu.

Elektronická mýtna kalkulačka je ponúkaná ako škálovateľné riešenie s celkovou vysokou dostupnosťou a zotrvačnosťou. Je budovaná na osvedčených technológiách ako sú Java 1.6, Glassfish a PostgreSQL.

ET Calculator je taktiež ponúkaná s geografickou mapou dát, cestným sieťovým modelom a ich možnými budúcimi aktualizáciami v rámci príslušnej servisnej zmluvy.

et-calculator

Back to top