ET Mediation

ET Mediation je aplikáciou elektronického mýta, ktorá umožňuje spracovanie dát v reálnom čase, hodnotenie systému, monitorovanie, vizualizáciu, riadenie prevádzky a optimalizáciu elektronického mýtneho systému.

Ide o vysoko prispôsobiteľnú aplikáciu, ktorá plní špeciálne úlohy týkajúce sa najmä nasadenia elektronického mýtneho systému.

Produkt ET Mediation realizuje hlavné mýtne transakcie V Slovenskej republike, ktoré spracovávajú pravidlá povoľujúce spustenie elektronického mýtneho systému podľa aktuálneho mýtneho poriadku. ET Mediation dokáže importovať súbory spravidla v podobe rozšíreného zoznamu mýtnej sekcie (ATSL), ktorý umožňuje prispôsobiť spracovanie mýtnych transakcií v problematických oblastiach mýta. Rozsiahle štatistiky a kontrolné moduly podporujú podrobný prehľad a vykazovanie mnohých systémových charakteristík elektronického mýtneho systému.

WEB GUI rozhranie sprístupňuje väčšinu funkcií a informácií koncovým užívateľom. Prístupové práva možno priradiť jednotlivcom alebo skupinám užívateľov cez rozsiahle užívateľské a funkčné riadenie. Najdôležitejšie informácie sú k dispozícii ihneď po prihlásení sa v podobe dashboardu/palubnej dosky.

ET Mediation je ponúkané ako škálovateľné podnikové riešenie s plnou vysokou dostupnosťou a zotrvačnosťou. ET Mediation je budované na osvedčených technológiách ako sú Java 1.6 a Oracle 11.g.

Z technického hľadiska je riešenie ET Mediation zostavené za použitia trojvrstvovej architektúry – prezentačnej, aplikačnej a databázovej vrstvy. Ako komunikačný prostriedok v komunikačnom jadre je použitá Oracle Advanced Queuing technológia.

et-mediation

Back to top